Välkommen till Allkal

Allkal är Scandinaviens ledande leverantör inom nischen tvätt/avfettning av gods i korgar/fixturer med vattenbaserade tvättkemikalier av lågtemperatur typ (38-45°C). Allka-Jet Cleaner systemen finns i dag i ett antal modulvarianter anpassade för olika krav och behov. Allkal startades 1993 av Kent Larsson och Lennart Wallmenius som till- sammansrepresenterar mer än 60 års erfarenhet i ledande positioner inom metall- rengörnings branschen gällande både vattenbaserade och tidigare även lösníngsmedels baserade maskiner. När Allkal grundades för ca 20 år sedan baserades affärsstrategin på den erfarenhet både teknisk och ekonomisk som anskaffats under tidigare verksamhetsår. Modul uppbyggda system för lågtempererade vattenbaserade processer med hög servicegrad blev vår ledstjärna. Personalen ser vi som en viktig resurs i detta arbete, samt att uppnå god lönsamhet för att skaffa långsiktighet i vårt agerande. Ett viktigt led i denna process var vår ISO certifiering 2001 gällande både ISO 9001 och 14001. Allkal ägs sedan 2008 av Wipab som har varit Allkals viktigaste underleverantör sedan starten tillsammans är vi ca 50 medarbetare. Vår målsättning är att ligga i Europatopp när det gäller kvalificerad metallrengörning med hög miljöprofil. Vår Broschyr (pdf)