Ultraljud Weber

Innovative components for efficient component cleanliness

The extensive range of generators offered by Weber Ultrasonics Surface Technology allows requirements-based, reliable and economic ultrasonic cleaning system designs to be created for virtually any cleaning task.

Ultraljudsgenerator på 3 kW: SONOPOWER DIGITAL 3S

Effektiva och stabila processer som säkerställer konsekventa resultat är en förutsättning för att bli lönsam och konkurrenskraftig inom rengöring och elektroplätering av industrikomponenter. Ultraljudsgeneratorn SONOPOWER DIGITAL 3S är på 3 kW uppfyller med lätthet dessa krav.


Den här innovativa plug-and-play-enheten är helt digital och imponerar inte bara med maximal processtabilitet och hög uteffekt, utan också för att den är så lättanvänd.


Det intelligenta styrsystemet Weber SONOSCAN kan till exempel oberoende avgöra optimal driftsfrekvens och anpassar den kontinuerligt till ändrade processparametrar som temperatur- eller transduktorförändringar. SONOPOWER DIGITAL 3S känner också av nätspänningen automatiskt. Generatorn reagerar på skiftningar i nätspänningen, så att rengöringen alltid blir optimal.

Modulära ultraljudsgeneratorer med flera frekvenser: SONIC DIGITAL MULTI 40/80/120 kHz och SONIC DIGITAL TWIN 25/50 kHz

Det krävs ofta flera ultraljudstvättsystem med olika frekvenser för att klara olika rengöringsuppgifter, till exempel grov, fin och superfin rengöring, eller ett annat spektrum av delar och/eller material. Detta kräver större investeringar och mer förvaringsutrymme, men med Weber Ultrasonics digitala ultraljudsteknik med flera frekvenser är det inte längre så.


De modulära SONIC DIGITAL MULTI-generatorerna kan generera upp till tre frekvenser i en enda enhet. Ultraljudstvättsystemen kan därför göras mer kompakta och flexibla, med maximal mångsidighet och effektivitet. SONIC DIGITAL MULTI-generatorerna går att få med tre frekvenser (40, 80 och 120 kHz) eller två frekvenser (25 och 50 kHz). De används tillsammans med sänkbara SONOSUB® MULTI-svängare med matchande frekvenser.


Eftersom frekvenserna genereras och styrs digitalt kan uteffekten alltid justeras inom intervallet 10 % till 100 %. De modulära SONIC DIGITAL MULTI-generatorerna är också utrustade med en anslutningsbar intervallfunktion som ser till att delarna behandlas på lämpligt sätt oavsett typ av rengöring.

Modulära ultraljudsgeneratorer: SONIC DIGITAL MODULE

De modulära SONIC DIGITAL-generatorernas mest framträdande egenskaper är deras prestanda och tillförlitlighet, som gör dem perfekta för många olika tillämpningar inom rengöring och ytteknik. Digital frekvensgenerering och -styrning, konstant uteffekt samt intervallfunktionen säkerställer effektiv och exakt behandling av delarna.

Eftersom generatorn och styrelementet kan separeras fysiskt kan effektdelen sättas i styrskåpet och användarna kan köra systemet från styrkonsolen eller arbetsplatsen, vilket ger idealisk ergonomi.

Premiumversionerna levereras som standard med kodomvandlare, LED-displayer för prestanda och status samt LCD-displayer med flera funktioner. Detaljerade textskärmar ger enkelt och säkert handhavande. Ett RS-485-gränssnitt finns också att tillgå, så att modulgeneratorerna kan köras från en PC.

Ultraljudsgeneratorer för DIN-skena: SONIC DIGITAL HS

SONIC DIGITAL-generatorerna för DIN-skena är skräddarsydda för att uppfylla de krav som ställs på tillverkare av ultraljudsenheter. Oavsett om det gäller att installera ett nytt system eller en eftermontering i en befintlig installation kan de snabbt och enkelt integreras i styrskåp med ett enda ”klick”.

Med en uteffekt på upp till 2 000 W, digital frekvensgenerering och -styrning, absolut konstant uteffekt och en intervallfunktion är SONIC DIGITAL HS idealisk för tillämpningar som kräver extremt exakt ljudfokus.

Möjligheten att placera effektenheten och styrkonsolen på olika platser är en ytterligare fördel. Dessa generatorer erbjuder också största möjliga arbetssäkerhet och levereras som standard med skydd mot kortslutning, körning utan last och överbelastning.

Stavformade ultraljudssvängare: SONOPUSH® MONO / SONOPUSH® MONO HD

De stavformade SONOPUSH®-svängarna tillverkas av en speciell titanlegering och utmärker sig för den långa livslängden, det extremt homogena ljudfältet utan märkbara avbrott eller svackor och den optimerade arbetssäkerheten. Detta, tillsammans med den höga uteffekten, gör dem till det perfekta valet för eftermonteringar och när produkter från andra tillverkare behöver bytas ut.

De stavformade SONOPUSH® MONO-svängarna är kraftfullare än tvåhövdadesvängare med samma längd. Den yta som avger ljud är dessutom större. I kombination med en verkningsgrad på över 95 % ger detta en mycket bra ljudalstring.

Den rundstrålande ljuddistributionen skapar ett homogent ljudfält som säkerställer mjuk och effektiv rengöring. De stavformade SONOPUSH® MONO-svängarna är idealiska för användning i slutna rengöringsenheter och flerkammarenheter, samt för eftermontering i behållare och tankar.

SONOPUSH® MONO HD är en följdriktig vidareutveckling av SONOPUSH®-serien för de striktaste kraven och de mest krävande tillämpningarna – till och med för kontinuerlig drift vid temperaturer upp till 95 °C. Med 20 % högre uteffekt och samma längd på strålen och en vakuum- och övertryckstålighet på upp till 10 bar ger den kraftiga konstruktionen kortare rengöringstider och högre genomströmning till låg kostnad.

De stavformade SONOPUSH® MONO HD-svängarna med 25 kHz-utgång har också visat sig ha otroliga prestanda för uppluckring av avloppsslam. En enda ljudgenerator ger utmärkta prestanda och maximal arbetssäkerhet. I jämförelse med konventionella stavformade svängare ger SONOPUSH® HD-serien 20 % högre uteffekt med samma längd på strålen och garanterat konsekvent rundstrålande ljuddistribution och de har samma imponerande prestanda vid kontinuerlig drift vid temperaturer upp till 95 °C.

Inkapslade ultraljudstransduktorer: SONOSUB® / SONOSUB® MULTI

De sänkbara SONOSUB®- och SONOSUB® MULTI-svängarna kombinerar robust konstruktion med hög effektivitet och flexibla anslutningsalternativ. De har också ett lasersvetsat hölje som uppvisar extremt liten missformning och stor måttnoggrannhet som ger svetsfogen en betydligt högre kvalitet och styrka. Denna extremt släta och förfinade design eliminerar också risken för att mycket små smutspartiklar fastnar i svetsfogarna och leder till att komponenterna blir smutsiga igen eller att sköljtankarna förorenas. De sänkbara SONOSUB®-svängarna kan kopplas till botten och/eller sidoväggen på rengöringssystemets kammare.

Eftersom varje svängarelement i SONOSUB® MULTI kan generera tre frekvenser behöver de här multifrekvenssvängarna bara en uppsättning svängarelement.

Det innebär flera fysiska fördelar. Tack vare den här konstruktionen har SONOSUB® MULTI samma uteffekt som konventionella sänkbara multifrekvenssvängarna, men den är betydligt mindre och kräver mindre ström. Med en uppsättning multifrekvenssvängare förebyggs också den oönskade försvagning av ultraljudsuteffekten som kan uppstå när flera svängare placeras nära varandra, eftersom bara en tredjedel av elementen används för att generera ultraljudsenergi vid varje tillfälle.

Stavformade ultraljudstransduktorer för höga temperaturer: SONOPUSH® HD DOUBLE TWIN

SONOPUSH® HD DOUBLE TWIN är Weber Ultrasonics svar på de ökade kraven inom industriell rengöringsteknik. Beroende på användningstid tål de här stavformade ultraljudssvängarna temperaturer på upp till 120 °C. De möjliggör därför effektivare ultraljudstvättprocesser när media med hög kokpunkt, till exempel kolväten, används.

De stavformade SONOPUSH® MONO HD-svängarna från Weber Ultrasonics GmbH har alltid haft en imponerande arbetssäkerhet. Temperaturtåligheten hos de här kraftiga transduktorerna har nu förbättrats ytterligare i och med SONOPUSH® HD DOUBLE TWIN-modellen, som är internationellt patenterad för denna innovation.

Förutom den extremt höga temperaturtåligheten har de innovativa stavformade svängaren ännu fler fördelar vid användning inom industriell rengöringsteknik, ultraljudskemi och miljöteknik som uppluckring av avloppsslam. Bland fördelarna märks 20 % högre uteffekt jämfört med konventionella transduktorer med samma aktiva längd, konsekvent rundstrålande ljuddistribution och en verkningsgrad på över 95 %. Dessa viktiga fördelar möjliggör kortare behandlingstider och ökad genomströmning, vilket bidrar till lägre kostnader. En annan fördel är produktens vakuum- och tryckstabilitet på upp till 10 bar.

Ultraljudssvängaren SONOPUSH® HD DOUBLE TWIN tillverkas av en speciell titanlegering som säkerställer lång livslängd. Användningen av bara en ljudgenerator bidrar också till den långa livslängden, eftersom det minimerar risken för vätskeinträngning. Det specialmaterial som används ger också svängaren en jämn yta över i stort sett hela dess längd, vilket förhindrar att smuts fastnar på den. Tack vare det lilla formatet är de nya kraftiga stavformade svängarna också idealiska för eftermontering i befintliga system och tankar. Ultraljudsgeneratorerna från Weber Ultrasonics bidrar också till att säkerställa absolut skydd mot torrkörning.