Miljö

Allkals tvättutrustningar är producerade för lång livslängd.  Vid val av nya materiel/komponenter är detta en viktig ledstjärna i vårt arbete. Med Allkals tvättprinciper förstärker man kemikaliers funktion och effekt vilket skapar förutsättningar för att använda lågtempererade vattenbaserade tvättvätskor med minimal påverkan på inre och yttre miljö. God lönsamhet är nödvändigt för att skapa resurser för investering och utveckling av både personal och produkter vilket är en förutsättning för vårt fortsatta miljöarbete.
 

ALLKAL ÄR CERTIFIERADE ENLIGT ISO 9001 OCH 14001
Till våra tvättsystem rekommenderar vi att använda miljövänliga vattenbaserade tvättvätskor av lågtempererad art.