Produkter

Allkal konstruerar och marknadsför ett komplett sortiment av kompakta, flexibla moduluppbyggda tvättsystem för kvalificerad tvätt/avfettning av gods i korgar, fixturer eller på palett med vattenbaserade tvättvätskor. Modulerna kan kombineras upp till 9 stycken, allt efter kundens krav på kapacitet och renhet. Ett levererat system kan även byggas ut med en (1) till (2) moduler i efterhand. Allkal:s tvättsystem är uppbyggda helt i rostfritt material. Systemen finns i både manuellt och automatiskt utförande.

ALLKA-JET CLEANER KONCEPTET  
– Tvättprocess högflödesspolning i luft/vätska
– Modulerna kan utrustas med ultraljud
– Steglös vaggning alternativt rotation
– Varmluftstorkning
– Vakuumtorkning
– PLC:n kan kompletteras med PC-enhet
– På/Avlastning med robot
– Standard korgar l x b x h: 400 x 300 x 230/330,  600 x 400 x 230/330,
1200 x 400 x 230/330,  700 x 500 x 400, 800 x 600 x 330/500,  1000 x 600 x 525
samt 1000 x  700 x 600mm
-Finns även för kundanpassade korgstorlekar
-Godsvikt 100-500 kg

Se vår broschyr (pdf)

Vi har utökat vårt produktprogram:

Se vår broschyr på utökat program (pdf) 

Manuell Allka-Jet Cleaner

BSRT-M 1111, 600 modul

Bild: 2017-06/01-b-manuella-allka-jet-cleaner-bsrt-m-1111-600-.jpg

Bilden visar BSRT-M 1111 600 modul (Tvätt-Skölj-Tork)

Tvätt/sköljmetod: Högflödesspolning i luft/vätska samt recirkulerande varmluftstorkning i kombination med tryckluftsavblåsning

Max korgstorlek: l x b x h 600 x 400 x 330 mm
Maxvikt: Standard 100 kg
Kapacitet 4-5 charger/h

Manuell Allka-Jet Cleaner

BSRTUV-M 1121, 600 modul

Bild: 2017-06/01-c-manuell-allka-jet-cleaner-m-vacuum-bsrtuv-m-1121-600-.jpg

Bilden visar BSRTUV-M 1121 600 modul (Tvätt-Skölj-Tork-Vakuumtork)

Tvätt/sköljprincip: Högflödesspolning i luft/vätska i kombination med ultraljud. Torkprocessen är recirkulerande varmluft i kombination med tryckluftsavblåsning och avslutas i vakuum

Max korgstorlek l x b x h: 600 x 400 x 330 mm
Max standardvikt:  100 kg
Kapacitet: 4-6 charger/h
 

Automatisk Allka-Jet Cleaner

BSRTUV-A 1222, 600 modul

Bild: 2017-06/02-b-automatisk-allka-jet-cleaner-bsrtuv-a-1222-600-.jpg

Bilden visar BSRTUV-A 1222 600 modul

Tvätt/skölj princip: Högflödesspolning i luft/vätska i kombination med ultraljud. Torkprocessen sker med recirkulerande varmluft avslutas i vakuum

Max korgstorlek l x b x h 600 x 400 x 330 mm
Max standard vikt 150 kg’
Kapacitet 6-8 charger/h

Automatisk Allka-Jet Cleaner

BSRTUVK-A 2226, 1200 modul

Bild: 2017-06/bsrtuvk-a-2226-.jpg

Bilden visar BSRTUVK-A 2226 1200 modul

Tvätt/Sköljprincip: Högflödesspolning i luft/vätska i kombination med ultraljud. Torkprocessen sker med recirkulerande varmluft avslutas i vakuum

Max korgstorlek: l x b x h: 1200 x 400 x 330 mm
Max standardvikt: 200 kg
Kapacitet: 12-15 charger/h
 

Oxidavskiljning

BSRTUV-A 2324, 600 modul

Bild: 2017-07/03-b-oxidavskiljningssystem-efter-term-gradn-4-moduler.jpg

Bilden visar BSRTUV-A 2324 600 modul

Tvätt/sköljprincip Högflödesspolning i luft/vätska i kombination med ultraljud. Torkprocessen sker med recirkulerande varmluft och avslutas i vakuum

Max korgstorlek: l x b x h 600 x 400 x 330 mm
Max standardvikt: 150 kg
Kapacitet:6-8 charger/h
 

Oxidavskiljning

BSRTUVK-A 4429

Bild: 2017-07/03-c-oxidavskiljningssystem-efter-term-gradn-9-moduler.jpg

Bilden visar BSRTUVK-A 4429

Tvätt/sköljprincip: Högflödesspolning i luft/vätska i kombination med ultraljud. Torkprocessen sker med recirkulerande varmluft och avslutas i vakuum

Max korgstorlek: l x b x h 600 x 400 x 330 mm
Max standardvikt: 200 kg
Kapacitet: 10-15 charger/h
 

Härdtvättsystem

BST-M 1111 för maxcharge l x b x h 1150 x 850 x 600 mm (1000 kg)

Bild: 2017-07/04-b-h-rdtv-tt.jpg

Bilden visar BST-M 1111 för maxcharge l x b x h 1150 x 850 x 600 mm (1000 kg)

Tvätt/sköljprincip: Högflödesspolning i luft/vätska, flerfyllnad av processkammaren kan kombineras med ultraljud. Torkprocessen sker med recirkulerande varmluft kan kombineras med vakuum

Kapacitet: 2-3 Charger/h
BST systemen kan anpassas efter kundens behov gällande chargestorlek och vikter
 

Härdtvättsystem

BST-M 1111 för maxcharge l x b x h 1150 x 850 x 600 mm (1000 kg)

Bild: 2017-07/04-c-h-rdtv-tt.jpg

Bilden visar BST-M 1111 för maxcharge l x b x h 1150 x 850 x 600 mm (1000 kg)

Tvätt/sköljprincip: Högflödesspolning i luft/vätska, flerfyllnad av processkammaren kan kombineras med ultraljud. Torkprocessen sker med recirkulerande varmluft kan kombineras med vakuum

Kapacitet: 2-3 Charger/h
BST systemen kan anpassas efter kundens behov gällande chargestorlek och vikter
 

Härdtvättsystem

BST-MA 1111 för maxcharge l x b x h 1200 x 800 x 600 mm (1000 kg)

Bild: 2017-07/04-d-h-rdtv-ttsystem.jpg

Bilden visar BST-MA 1111 för maxcharge l x b x h 1200 x 800 x 600 mm (1000 kg)

Tvätt/sköljprincip: Högflödesspolning i luft/vätska, flerfyllnad av processkammaren kan kombineras med ultraljud. . Torkprocessen sker med recirkulerande varmluft kan kombineras med vakuum

Kapacitet: 3-4 Charger/h
BST systemen kan anpassas efter kundens behov gällande chargestorlek och vikter
 

Tvättsystem för formverktyg

BSRTUVK-A 2225

Bild: 2017-07/05-b-tv-tt-f-r-formverktyg.jpg

Bilden visar BSRTUVK-A 2225

Tvätt/Sköljprincip: Högflödesspolning i luft/vätska i kombination med ultraljud. Torkprocessen sker med recirkulerande varmluft och intermittent tryckluftsavblåsning. Sluttorksteg via vakuum.

Korgstorlek:
l x b x h: 770 x 550 x 670 mm, Max standardvikt: 400 kg
l x b x h: 800 x 600 x 500 mm, Max standardvikt: 200 kg
l x b x h: 600 x 390 x 330 mm, Max standardvikt: 150 kg
 

Tvättsystem för formverktyg

BSRTUV-A 2222

Bild: 2017-07/05-c-tv-tt-f-r-formverktyg.jpg

Bilden visar BSRTUV-A 2222

Tvätt/Sköljprincip: Högflödesspolning i luft/vätska i kombination med ultraljud. Torkprocessen sker med recirkulerande varmluft och intermittent tryckluftsavblåsning. Sluttorksteg via vakuum.

Max korgstorlek: l x b x h: 1020 x 400 x 500 mm
Max standardvikt: 350 kg
 

Rullbanor

Bild: 2017-07/06-b-rullbanor-med-rostfria-spant-och-benst-llningar.jpg

Rullbanor finns som drivna eller odrivna och anpassas efter kundens önskemål.

Tillbehör

Bild: 2017-07/07-b-recirk-filter-tryckfilter-silex-2-samt-t-mningspump.jpg

Filter, Tömningspump, Oljeavskiljare koalescense

Tillbehör

Bild: 2017-07/07-c-magnetic-insert-for-bag-filter-2a.jpg

Magnetfilterinsats

Tillbehör

Bild: 2017-07/07-d-oljeavs-t-mningspump.jpg

Stor oljeavskiljare typ koalescense helt i rostfritt utförande för stora volymer olja + tömningssystem.

Tillbehör

Bild: 2017-07/1499083310_07-f-distanspinne-med-gods.jpg

Ställbara rostfria rör för c/c12 och c/c25-korgar

Tillbehör

Bild: 2017-07/07-f-distanspinne-med-gods.jpg

Allkal marknadsför ett komplett sortiment av rostfria korgar.

Standardstorlek l x b x h:
300 x 400 x 230/330 mm
600 x 400 x 230/330 mm
1200 x 400 x 230/330 mm
800 x 600 x 330/500 mm
Maskstorlek: c/c 5, 7,12 alternativt 25 mm
Finns även i andra storlekar.